ENERGETYKA, GAZOWNIE ORAZ WODOCIĄGI

 

Przedstawiamy przykładowe realizacje u następujących klientów:

  1. Wodociągi Miejskie w Radomiu
  2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie
  3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie
  4. Dolnośląska Spółka Gazownicza we Wrocławiu
  5. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Sandomierzu
  6. Dolnośląska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. w Zgorzelcu