ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

 

W 2008 roku w firmie Kart-Map przeprowadzono audit zewnętrzny odnawiający  przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, w wyniku czego Kart-Map otrzymał certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie projektowania, produkcji i serwisu metalowych mebli oraz wyrobów metalowych a także w zakresie malowania proszkowego. Zintegrowany System Zarządzania działa zgodnie z normami:

·         PN-EN ISO 9001:2001

·         PN-EN ISO 14001:2005

·         PN-N 18001:2004

Uzyskany certyfikat gwarantuje utrzymanie zarządzania na wysokim poziomie, stabilność procesów, wysoką jakość oferowanych wyrobów i usług, dbałość o bezpieczeństwo pracy i ochronę środowiska. 

   f635c0b863f5ed7d3d33bc94b7791e7e.jpg749e8e0256ffec578e6267fea11beeba.jpg